Hur fungerar det?

Ett piano består av flera tusen olika delar. Vissa delar är rörliga, och andra inte. Ett piano är ett levande instrument, eftersom det är gjort av material som påverkas av och anpassar sig till rådande luftfuktighet, värme och kyla.

Hur alstras en ton i ett piano? Jo, genom att pianisten vid klaviaturen trycker på tangenten, som sedan överför rörelsen till en hammare – en slags klubba – som slår till en eller flera strängar.Så blir en ton till kan vi förenklat säga.

Strängarna sitter i ena änden fast med ett slags stämskruvar som på pianospråk heter stämnaglar. Att skruva på dessa stämnaglar förändrar tonhöjden, och det är det sker vid pianostämning. Strängarnas tryck avgör vilken ton de kan producera. Strängarnas tryck påverkas av luftfuktighet och indirekt av värme och kyla. Om Du måste placera Ditt piano vid yttervägg, är det därför bra om du kan placera instrumentet minst 10 cm från ytterväggen, så påverkas det mindre av väderförändringarna utomhus.

Hur ofta, och vad kostar det?

Det spelar inte så stor roll när på året du låter stämma Ditt piano. Huvudsaken är att det sker regelbundet. Ett normalt spelat piano i ett vanligt hem bör stämmas minst en gång per år. Gärna två gånger om möjligt.

I offentliga miljöer gäller också att stämning bör ske 1-2 gånger per år. Men om det är konserter eller pianot används mycket, så finns det ett större behov av att låta stämma pianot mycket oftare.

Dina fördelar med regelbunden pianostämning:

  • Längre livslängd för ditt instrument
  • Stabilare stämningshållning
  • Optimal klangfärg
  • Välljudande instrument
  • Större spelglädje

Ditt piano och ditt gehör mår mycket bättre både på kort och lång sikt, om du väljer att regelbundet stämma ditt piano.

Om du är osäker på om och när Du skall stämma Ditt piano, hör av Dig med förtroende till Tangenttryckaren, så gör vi tillsammans en bedömning av ditt pianos stämning och kondition!

En normal pianostämning tar cirka 1-2 timmar.
En pianostämning kostar hos
Tangenttryckaren AB normalt 2000:- inklusive moms.
Utanför Varbergs stad tillkommer reseersättning – hur stor den ersättningen blir, beror på antal uppdrag i området samma dag.
Tangenttryckaren har pianostämningsuppdrag i större delen av västra Sverige.
Om uppdraget är en bit ifrån Varberg, så är det en fördel att kunna samordna uppdrag inom regionen. På det vis kan resekostnaderna för kunderna hållas nere.

Har ditt piano inte varit stämt på många år, kan det hända att det nu behövs flera återkommande stämningar för att få ordning på ditt instrument. 

Vi sammanfattar:

  • Ett piano blir ostämt oavsett om man spelar på det eller inte, eftersom pianot regerar på temperaturskiftningar och torr/fuktig luft under årets lopp.

Låt stämma Ditt piano regelbundet!

    Detta vet jag om pianot